Pilny apel: Wsparcie wniosku Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ludobójstwa w Strefie Gazy!

Pilny apel: Wsparcie wniosku Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ludobójstwa w Strefie Gazy!

W następstwie wniosku złożonego przez Republikę Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) przeciwko Izraelowi w związku z naruszeniem Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy, Kampania Solidarności z Palestyna wzywa wszystkie państwa będące stronami Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa do pilnego i pełnego wsparcia postępowania, a w szczególności wniosku złożonego przez Republikę Południowej Afryki w sprawie wprowadzenia środków tymczasowych.

MTS ogłosił, że w czwartek 11 i piątek 12 stycznia 2024 r. przeprowadzi publiczne przesłuchanie w sprawie wniosku o wskazanie środków tymczasowych, złożonego przez Republikę Południowej Afryki w sprawie Republika Południowej Afryki przeciwko Izraelowi.

Musimy działać TERAZ! Prosimy o możliwie pilne przesłanie tego przykładowego listu poniżej polskim przedstawicielom przy ONZ, MSZ oraz posłom. Prosimy dodać do swojego listu apel od Palestyńskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Przeciwdziałania Apartheidowi (PAACC).

PODEJMIJ DZIAŁANIA, ABY POWSTRZYMAĆ LUDOBÓJSTWO!

——————————————————————————————————————–

List do MSZ i przedstawiciela w ONZ:

MSZ: kancelaria@msz.gov.pl

Ambasador przy ONZ: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

Czas oskarżyć Izrael o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości!

Szanowny Pan Radosław Sikorski / Szanowny Pan Krzysztof Szczerski

Minister Spraw Zagranicznych / Ambasador przy ONZ

Wzywamy Pana do natychmiastowego powołania się w imieniu naszego kraju na Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS), aby powstrzymać izraelską zagładę i ludobójstwo w Strefie Gazy. Republika Południowej Afryki wszczęła tę sprawę już 29 grudnia, dając naszemu krajowi możliwość pójścia w jej ślady.

Do tej pory w izraelskich atakach śmierć poniosło ponad 30 tys. Palestyńczyków, 51 tys. odniosło rany, a 1,9 miliona palestyńskich obywateli wysiedlono!

Strony Konwencji o Ludobójstwie są zobowiązane do działań zapobiegających ludobójstwu, dlatego działanie to musi być natychmiastowe. Deklaracja interwencji złożona przed MTS w celu wsparcia wniosku RPA przeciwko Izraelowi jest jednym ze sposobów zapewnienia, aby wszelkie akty ludobójstwa zostały powstrzymane, a osoby odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Nałożenie przez Izrael kar zbiorowych na Strefę Gazy, bezlitosne bombardowania ludności cywilnej, odmawianie uwięzionej ludności wody, żywności, lekarstw i paliwa – czyniąc życie nieznośnym – spełnia kryteria zbrodni ludobójstwa.

Wzywam Pana do natychmiastowego złożenia Deklaracji Interwencji w sprawie poparcia południowoafrykańskiej sprawy przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w celu zaprzestania masowego zabijania ludności cywilnej w Palestynie.

Dodatkowe materiały:

  1. Przykład Deklaracji Interwencji Malediwów w sprawie Mjanmy (Birmy). Istnieje także wiele innych przykładów: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20231115-wri-02-00-en.pdf
  2. Apel ze strony Palestyńskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Przeciwdziałania Apartheidowi (PAACC): https://kampania-palestyna.pl/index.php/2024/01/05/pilny-apel-palestyny-do-panstw-stron-konwencji-o-ludobojstwie-poprzyjcie-pozew-do-mts-zlozony-przez-republike-poludniowej-afryki-przeciwko-izraelowi-w-zwiazku-z-ludobojstwem-w-strefie-gazy/

Z wyrazami szacunku,

[Twoje imię i nazwisko]

——————————————————————————————————————–

List do posłów:

Lista adresów e-mail posłów: http://kampania-palestyna.pl/wp-content/uploads/2024/01/Posłowie-Adresy-email2-got.txt

Lista adresów e-mail senatorów: http://kampania-palestyna.pl/wp-content/uploads/2024/01/Senatorowie-Adresy-email.txt

Czas oskarżyć Izrael o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości!

Szanowna Pani Senator / Szanowny Panie Senatorze!

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle!

Wzywamy Panią/Pana do niezwłocznego wywarcia presji na nasz rząd, aby Polska jako strona Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa wsparła wniosek Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), w celu powstrzymania izraelskiej zagłady i ludobójstwa w Strefie Gazy. Republika Południowej Afryki wszczęła tę sprawę już 29 grudnia, dając naszemu krajowi możliwość pójścia w jej ślady.

Do tej pory w izraelskich atakach śmierć poniosło ponad 30 tys. Palestyńczyków, 51 tys. odniosło rany, a 1,9 miliona palestyńskich obywateli wysiedlono!

Strony Konwencji o Ludobójstwie są zobowiązane do działań zapobiegających ludobójstwu, dlatego działanie to musi być natychmiastowe. Deklaracja interwencji złożona przed MTS w celu wsparcia wniosku RPA przeciwko Izraelowi jest jednym ze sposobów zapewnienia, aby wszelkie akty ludobójstwa zostały powstrzymane, a osoby odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Nałożenie przez Izrael kar zbiorowych na Strefę Gazy, bezlitosne bombardowania ludności cywilnej, odmawianie uwięzionej ludności wody, żywności, lekarstw i paliwa – czyniąc życie nieznośnym – spełnia kryteria zbrodni ludobójstwa.

Wzywam Państwa do wywarcia presji na nasz rząd, aby w trybie pilnym złożono Deklarację Interwencji w sprawie poparcia wniosku RPA przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, który ma na celu zaprzestanie masowego zabijania ludności cywilnej w Palestynie.

Dodatkowe materiały:

  1. Przykład Deklaracji Interwencji Malediwów w sprawie Mjanmy (Birmy). Istnieje także wiele innych przykładów: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20231115-wri-02-00-en.pdf
  2. Apel ze strony Palestyńskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Przeciwdziałania Apartheidowi (PAACC): https://kampania-palestyna.pl/index.php/2024/01/05/pilny-apel-palestyny-do-panstw-stron-konwencji-o-ludobojstwie-poprzyjcie-pozew-do-mts-zlozony-przez-republike-poludniowej-afryki-przeciwko-izraelowi-w-zwiazku-z-ludobojstwem-w-strefie-gazy/

Z wyrazami szacunku,

[Twoje imię i nazwisko]