O Kampanii

Kim jesteśmy

Polsko-Palestyńska Kampania Solidarności to grupa polskich i polsko-palestyńskich aktywistów działających w ruchu solidarności z Palestyną. Część z nas była w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w obozach dla uchodźców w Jordanii, Libanie i Syrii. Nasze działania wynikają z niezgody na ogrom niesprawiedliwości, której byliśmy świadkami.

Wywodzimy się z ruchów sprawiedliwości społecznej, organizacji ekologicznych, antyfaszystowskich, związków zawodowych i grup organizujących społeczeństwo obywatelskie.

Kampania Solidarności z Palestyną jest otwartą i niezależną grupą, finansowaną przez aktywistów zaangażowanych w jej działania, niezależną od partii politycznych.

Określa nas konkretne działanie, a nie retoryka – z tego względu działamy w ramach kampanii, a nie organizacji.

Nie mamy żadnych rzeczników ani przywódców – każdy z nas z osobna i wszyscy razem bierzemy odpowiedzialność za organizację i reprezentowanie naszej kolektywnej pracy.

W naszych działaniach idziemy w ślady palestyńskich organizacji obywatelskich, które od 2005 roku wzywają do kampanii „Bojkotu, Wycofania inwestycji i Sankcji” (BDS) w stosunku do państwa Izrael – jako pokojowej strategii mającej na celu zmuszenie Izraela do przestrzegania prawa międzynarodowego (w tym rezolucji ONZ)

Nasza solidarność z Palestyną jest jednym z elementów szeroko pojętej walki na rzecz  zmiany systemowej. Aktywiści Kampanii Solidarności z Palestyną zaangażowani są w organizowanie zmiany społecznej na rzecz demokracji bezpośredniej oraz środowiskowej i ekonomicznej sprawiedliwości.

Nasze cele:

Aktywne uczestnictwo w ruchu na rzecz sprawiedliwości i solidarności w Palestynie w celu zakończenia okupacji izraelskiej i nagminnego łamania prawa międzynarodowego w stosunku do ludności Palestyńskiej (zarówno w granicach jak i poza okupowaną Palestyną).

Zobowiązanie rządu polskiego do odpowiedzialności i wywiązywania się ze zobowiązań dotyczących praw człowieka wynikających z regulacji prawa międzynarodowego i europejskiego

Edukacja i uświadamianie polskiej opinii publicznej w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także roli, jaką odgrywają w tym konflikcie rząd polski, rządy innych państw społeczności międzynarodowej oraz ponadnarodowe korporacje.

Aktywne zwalczanie wszelkich form rasizmu, seksizmu, opresji religijnej i wszelkiej dyskryminacji, niezależnie od tego przez kogo jest stosowana.