Szkolenie EAPPI

Szkolenie EAPPI

Peace and Development Studies Community przy współpracy ze Światową Radą Kościołów (WCC) organizuje dwudniowe szkolenie dla osób rozważających udział w Ekumenicznym Programie Współtowarzyszenia w Palestynie i Izraelu. Uczestnictwo w szkoleniu otwiera możliwość wyjazdu na trzymiesięczny wolontariat na terenie Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

Jak złożyć podanie o udział?

Prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), uzasadniającym chęć udziału w szkoleniu EAPPI do 20 lutego 2018 na adres: b.myszkowski@pdsc.pl

Kto może ubiegać się o udział w szkoleniu?

Aplikować może każdy, kto interesuje się stosunkami izraelsko-palestyńskimi, sytuacją w regionie bliskowschodnim, prawami człowieka i chciałby zostać obserwatorem praw człowieka.

Kiedy i gdzie odbędzie się szkolenie?

10-11 marca 2018 w Krakowie.

Do kiedy można nadsyłać zgłoszenia?

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 lutego 2018. Zaproszenia do wybranych osób będą rozesłane do końca lutego 2018.

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, podróży (bilety w drugiej klasie), jak również zakwaterowania zaproszonych uczestników.

Szkolenie odbywać się będzie w języku angielskim dlatego płynne posługiwanie się tym językiem jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.

Szkolenia realizowane jest przy wsparciu finansowym UNICEF.