Oświadczenie w sprawie incydentów antysemickich

Oświadczenie w sprawie incydentów antysemickich

Oświadczenie Kampanii Solidarności z Palestyną w sprawie incydentów antysemickich.

W obliczu doniesień o incydentach antysemickich, w tym hasłach antysemickich wznoszonych przez środowiska narodowo-radykalne podczas organizowanych przez nie demonstracji pragniemy jednoznacznie potępić te incydenty, jak również ich organizatorów.

Kampania Solidarności z Palestyną wywodzi się z ruchów sprawiedliwości społecznej. Nasz sprzeciw wobec izraelskiej okupacji i kolonizacji Palestyny wynika ze sprzeciwu wobec nierówności, rasizmu, antysemityzmu i wszelkiej ksenofobii. Bierze się on z afirmacji takich wartości jak demokracja, sprawiedliwość społeczna, równość  i równouprawnienie wszystkich grup religijnych, etnicznych, seksualnych czy obyczajowych.

Palestyńczycy doświadczają na co dzień dyskryminacji, szowinizmu, rasizmu i nacjonalizmu ze strony okupantów dlatego solidarność z ich słusznymi aspiracjami w oczywisty sposób pociąga za sobą jednoznaczny sprzeciw wobec szowinizmu, rasizmu, nacjonalizmu niezależnie od tego pod jaką flagą one występują.

Ci, którzy instrumentalizują cierpienie Palestyńczyków, by legitymizować własny antysemityzm i szowinizm wyrażają jedynie pogardę dla cierpiącego okupacyjną przemoc ludu. W rzeczywistości są sprzymierzeńcami okupantów – podzielają ich rasistowski system wartości i nacjonalistyczną wizję świata. Zasługują na potępienie każdego komu droga jest sprawa wyzwolenia Palestyny, bo ta jest nieodłączna od poszanowania praw i godności wszystkich jej mieszkańców.

W Kampanii Solidarności z Palestyną nigdy nie było, nie ma i nie będzie miejsca dla antysemitów i nacjonalistów. Dlatego od początku braliśmy czynny udział w antyfaszystowskim Porozumieniu 11 listopada, dlatego też dziś oświadczamy, że nasza piątkowa demonstracja solidarności z Gazą będzie zarazem protestem przeciw antysemickim grupkom skrajnej prawicy, które usiłują cynicznie pasożytować na śmierci setek niewinnych ludzi kompromitując sprawę palestyńską i pomagając oprawcom Gazy.