Apel Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Apel Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

POLSKA GRUPA                                                                                                                      Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r.
UNII MIĘDZYPARLAMENTARNEJ
Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna

APEL
W SPRAWIE KONFLIKTU IZRAELSKO – PALESTYŃSKIEGO

W ramach izraelskiej operacji Protectiv Edge w ciągu 5 dni zginęło blisko 170 Palestyńczyków. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) szacuje, że 80% zabitych to cywile, z których ok. 21% to dzieci. Rannych zostało już około 1200 osób.

13 lipca odnotowano ponad 1300 ataków izraelskich na Strefę Gazy oraz wystrzelono około 800 pocisków w kierunku Izraela. Ludność znajdująca się w strefach konfliktu jest pozbawiona możliwości ucieczki.

Wyrażamy swoje zaniepokojenie i protestujemy przeciwko działaniom zbrojnym wymierzonym wobec ludności mieszkającej w Strefie Gazy.

Apelujemy o natychmiastowe zawieszenie broni oraz podjęcie rozmów prowadzących do rozejmu. Wzywamy wszystkich zaangażowanych w działania zbrojne i dyplomatyczne do przywrócenia spokoju oraz zabezpieczenia losu ludności cywilnej. Dalsze działania zbrojne mogą skutkować jedynie śmiercią niewinnych obywateli.

Nie możemy być obojętni wobec działań militarnych, w wyniku których cierpią bezbronni cywile, w tym kobiety i dzieci.

Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna