Raport OCHA: Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację humanitarną

Raport OCHA: Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację humanitarną

Przedstawiamy raport  Biura ONZ  ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych (OCHA)
Wpływ izraelskiej polityki osadnictwa na sytuację humanitarną
Aktualizacja:  Grudzień 2012 r.

Najważniejsze fakty:

Od 1967 r. Izrael wybudował na Zachodnim Brzegu, w tym w Jerozolimie Wschodniej około 150 osiedli (mieszkalnych i innych) oraz około 100 tzw. „przyczółków” osiedli wybudowanych przez osadników bez zgody władz Izraela. W 2012 roku Izrael zatwierdził budowę 3 nowych osiedli w miejscu istniejących „przyczółków”.

W 2011 roku na Zachodnim Brzegu mieszkało około 520 tysięcy osadników żydowskich; średnia roczna stopa wzrostu w okresie minionej dekady wyniosła 5,3% (z wyłączeniem Jerozolimy Wschodniej), w porównaniu do 1,8% całej ludności Izraela (ICBS).

W porównaniu z rokiem ubiegłym do 28 listopada 2012 roku trzykrotnie wzrosła liczba wybudowanych nowych mieszkań dla osadników  (Peace Now). 30 listopada władze Izraela ogłosiły plany budowy 3 tys. nowych mieszkań dla osadników w Jerozolimie Wschodniej oraz na Zachodnim Brzegu.

Ogrodzone lub patrolowane tereny osiedli obejmują obszar 3% Zachodniego Brzegu; 43% obszaru Zachodniego Brzegu jest zarezerwowane dla rad lokalnych tworzonych przez nielegalnych osadników zydowskich.

Jak podaje izraelska organizacja praw człowieka B’Tselem wszystkie grunty zadekretowane przez Izrael jako „ziemia państwowa” (czyli 27% Zachodniego Brzegu)zostały przeznaczone pod budowę kolonii  żydowskich a nie na rzecz lokalnej ludności palestyńskiej.

Według oficjalnych dokumentów izraelskich dotyczących ewidencji gruntów około jedna trzecia ziem położonych na zewnętrznych granicach kolonii izraelskich stanowi prywatną własność Palestyńczyków  (Peace Now).

W 2012 r. w wyniku ataków osadników izraelskich lub sił bezpieczeństwa w zdarzeniach bezpośrednio lub pośrednio związanych z osadnictwem, w tym w trakcie demonstracji jeden Palestyńczyk zginął, a około 1.300 zostało rannych.

Jak podaje izraelska organizacja Yesh Din w talach 2005 – 2011 jedynie 10% z 781 dochodzeń prowadzonych przez izraelską policję w sprawie przypadków przemocy ze strony osadników zakończyło się wystosowaniem aktów oskarżenia przeciwko sprawcom .

Około 540 punktów kontrolnych, blokad dróg oraz innych fizycznych barier ogranicza Palestyńczykom swobodę przemieszczania się na Zachodnim Brzegu. Wszystkie te bariery mają na celu ochronę nielegalnych osadników żydowskich oraz wprowadzenie ułatwień w podróży pomiędzy Izraelem a koloniami na Zachodnim Brzegu.

Lokalizacja nielegalnych kolonii izraelskich była głównym czynnikiem, który spowodował odchylenie trasy muru i aneksję ziem na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej. Po zakończeniu budowy muru około 80% osadników będzie żyło w koloniach zbudowanych po zachodniej („izraelskiej”) stronie bariery.

Izraelscy osadnicy na Zachodnim Brzegu zużywają około sześć razy więcej wody niż Palestyńczycy.

– W świetle prawa międzynarodowego wszystkie kolonie izraelskie na Zachodnim Brzegu są nielegalne, ponieważ stanowią pogwałcenie artykułu 49 Czwartej Konwencji Genewskiej. Zakazuje on transferu ludności cywilnej kraju okupującego na terytorium okupowane co potwierdził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, sygnatariusze Konwencji Genewskich oraz Rada Bezpieczeństwa ONZ.

– Aneksja gruntów pod budowę kolonii izraelskich oraz na rzecz przyszłej ekspansji doprowadziła do ograniczenia przestrzeni dostępnej Palestyńczykom do stworzenia odpowiednich warunków mieszkaniowych, podstawowej infrastruktury i usług oraz źródeł utrzymania. Te i podobne czynniki przyczyniły się do przymusowych przesiedleń całych rodzin i społeczności.

– Liczne pogwałcenia prawa międzynarodowego, a także przyzwolenie na przemoc  ze strony osadników i dalsza aneksja gruntów wytworzyły sytuację bezkraności, która generuje kolejne akty przemocy, naraża bezpieczeństwo Palestyńczyków i eliminuje ich źródła utrzymania. Palestyńczycy biorący udział w pokojowych protestach przeciwko osiedlom i murowi są regularnie ostrzeliwani i aresztowani przez żołnierzy izraelskich.

– Izraelskie prawo cywilne jest de facto stosowane w stosunku do wszystkich osadników i osiedli na całym okupowanym Zachodnim Brzegu, podczas gdy w stosunku do Palestyńczyków stosowane jest izraelskie prawo wojskowe, z wyjątkiem Jerozolimy Wschodniej, która została nielegalnie przyłączona do Izraela. W rezultacie, dwa oddzielne systemy prawne i normy prawa są stosowane przez ten sam organ, na tym samym obszarze, stosując rozróżnienie na podstawie przynależności narodowej danych osób, a tym samym dyskryminując Palestyńczyków.

– Budowa kolejnych koloni izraelskich, dalsza grabież ziemii oraz zasobów wodnych przyczynia się do postępującego rozczłonkowania Zachodniego Brzegu oraz izolowania Jerozolimy Wschodniej. Tego typu sytuacja podważa prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, które ma być zrealizowane poprzez utworzenie trwałego i ciągłego państwa palestyńskiego obok Izraela.

 

Ulotka i mapy do pobrania w formacie PDF

 

źródło: http://www.ochaopt.org

tłum i oprac. DM