List otwarty w sprawie współpracy Kongresu Kobiet z izraelską ambasadą

List otwarty w sprawie współpracy Kongresu Kobiet z izraelską ambasadą

Szanowne członkinie i członkowie Kongresu Kobiet!

Z nieukrywanym zaskoczeniem przyjęliśmy informację o Waszej współpracy z ambasadą Izraela podczas organizacji IX ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Pragniemy zwrócić uwagę, że zarówno dotychczasowa, jak i obecna polityka państwa Izrael opiera się na wartościach i praktykach, których Kongres Kobiet nie tylko nie powinien wspierać, ale także propagować. Kolonizacyjna oraz rasistowska polityka państwa Izrael, powoduje że Izrael jest uznawany przez organizacje praw człowieka w tym także palestyńskich kobiet, za jednego z liderów w łamaniu praw człowieka.

Trudno nam zrozumieć Waszą decyzję i znaleźć stojące za nią argumenty, zwłaszcza teraz, gdy  w izraelskich więzieniach i aresztach administracyjnych przebywa ponad 60 Palestynek, które pozbawiono prawa do sprawiedliwego procesu. Areszt administracyjny to przynajmniej półroczna izolacja, bez prawa do obrony i sprawiedliwego procesu. Ta forma aresztu jest często wykorzystywana przez Izrael jako narzędzie do stosowania kary zbiorowej, która zgodnie z Międzynarodową Konwencją Praw Człowieka jest zabroniona. Często fakt pokrewieństwa z osobą oskarżoną przez izraelskie władze o „terroryzm”, jest jedyną podstawą do zastosowania wobec niej procedury aresztu administracyjnego.

Izraelskie instytucje rządowe, w tym także ambasady, używają wszelkich możliwych sposobów, by wybielić wizerunek swojego kraju, w którym panuje system apartheidu. Poprzez współpracę z nimi stajecie się politycznym narzędziem w rękach izraelskich władz, listkiem figowym przykrywającym brutalną okupację Palestyny, trwającą ponad 70 lat czystkę etniczną rdzennej ludności i łamanie najbardziej podstawowych praw każdego człowieka, w tym także kobiet i dzieci.

Izraelska innowacyjna technologia, którą będziecie promować podczas Kongresu, jest splamiona krwią niewinnych palestyńskich cywili. Jak raczyła to przedstawić Pani Wiceambasador Izraela w Polsce, „ważnym graczem” izraelskich start-up’ów jest izraelska armia, która każdego dnia dopuszcza się łamania praw człowieka na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, a w trakcie ataków na Gazę dopuściła się wielu zbrodni wojennych, co potwierdzają raporty ONZ, jak i izraelskie i międzynarodowe organizacje praw człowieka.

W chwili, gdy piszemy ten list, w areszcie domowym przebywa m.in. palestyńska poetka Dareen Tatour za opublikowanie na portalach społecznościowych postów wzywających do oporu wobec brutalnej izraelskiej okupacji i. Natomiast we wrześniu 2016 roku izraelskie władze nie zezwoliły chorej na raka Palestynce na opuszczenie Strefy Gazy, aby mogła poddać się leczeniu ii. Takie sytuacje to niestety norma w izraelskim reżimie narzuconym palestyńskiej ludności iii. Wiele kobiet umiera na wojskowych punktach kontrolnych, gdy przetrzymywane przez izraelskich żołnierzy nie otrzymują na czas odpowiedniej opieki medycznej lub są z zimną krwią zabijane iv. O tym, jak armia okupacyjna traktuje palestyńskie kobiety , można się przekonać na licznych materiałach wideo v.

Nasz apel jest częścią międzynarodowej kampanii, zainicjowanej przez Palestyńską Kampanię na Rzecz Kulturowego i Akademickiego Bojkotu Izraela (PACBI: https://bdsmovement.net/pacbi) – inicjatywę działającą na rzecz bojkotu izraelskich instytucji akademickich i kulturalnych, powołaną przez palestyńskie społeczeństwo obywatelskie: środowiska artystyczne, związki zawodowe oraz organizacje społeczne zrzeszające twórców i twórczynie, artystów i artystki, pracowników i pracownice instytucji kultury.

Partnerem Kongresu jest ambasada kraju, który odmawia milionom Palestyńczyków i Palestynek podstawowych praw:

  • ponad     5 milionów uchodźców, uchodźczyń i ich rodzin żyjących w obozach dla uchodźców w Libanie, Syrii i Jordanii nie może wrócić do domów, z których zostali wygnani w latach 1947-1948 oraz 1967, uzyskać izraelskiego obywatelstwa, ani nawet wjechać do tego kraju;
  • 1 700 tys. Palestyńczyków i Palestynek żyjących na terenie obecnego Izraela (w granicach z 1949 r.) jest traktowanych jak obywatele i obywatelki drugiej kategorii – są pozbawieni wielu praw, z których korzystają obywatele i obywatelki Izraela żydowskiego pochodzenia, spotykają się z dyskryminacją na rynku pracy i są traktowanymi przez obecny i poprzednie rządy, jako „zagrożenie demograficzne” i „piąta kolumna” vi;
  • Prawie 3 milionów Palestyńczyków i Palestynek mieszkających na Zachodnim Brzegu jest objętych prawami stanu wyjątkowego, żyjąc pod brutalną okupacją wojskową: nie mają obywatelstwa izraelskiego (ani żadnego innego kraju), są sądzeni i sądzone przez sądy wojskowe, ich przemieszczanie się jest kontrolowane przez wojsko (do wielu miejsc nie mają prawa wstępu bez pozwolenia władz). W tym samym czasie obywatele i obywatelki Izraela żydowskiego pochodzenia mieszkający w nielegalnych osiedlach na Zachodnim Brzegu korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, są sądzeni przez sądy cywilne i mają pełną wolność przemieszczania sięvii.
  • 1 700 tys. mieszkańców i mieszkanek Strefy Gazy od 2006 r. żyje pod ciągłym izraelskim oblężeniem: Strefę częściowo otacza ośmiometrowy betonowy mur, przestrzeń powietrzna i morska są stale kontrolowane przez izraelską marynarkę i lotnictwo.  Natomiast osoby mieszkające w Gazie nie mogą jej opuszczać poza “wyjątkowymi sytuacjami”. Po 3 operacjach wojskowych  w latach 2009, 2012 i 2014 większość infrastruktury w Strefie została zniszczona (w tym elektrownia, oczyszczalnia ścieków i lotnisko), a izraelski zakaz wwozu cementu i stali uniemożliwiają jej odbudowanie. Mieszkańcy i mieszkanki Gazy zaledwie przez kilka godzin w ciągu doby mogą korzystać z elektryczności. Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że do roku 2020 Gaza będzie miejscem “nienadającym się do życia dla ludzi” viii.

Jednym ze środków zmiany tego stanu rzeczy jest międzynarodowa kampania bojkotu Izraela – w tym także jego instytucji kulturalnych i akademickich – która ma 3 podstawowe cele:

1- Zakończenie okupacji;

2- Uznanie podstawowych praw obywateli i obywatelek Izraela palestyńskiego pochodzenia i zagwarantowanie im równości;

3- Uznanie praw palestyńskich uchodźców i uchodźczyń, których i które wygnano z Izraela od 1947 roku.

Inspiracją dla bojkotu Izraela są doświadczenia walki z apartheidem w Republice Południowej Afryki w latach 80, i 90. Bojkot RPA był jednym z ważniejszych czynników, które przyczyniły się do obalenia systemu segregacji rasowej, a jedną z jego form było bojkotowanie przez twórców i twórczynie wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współfinansowanych przez władze Republiki Południowej Afryki. Sytuacja Palestyńczyków i Palestynek w Izraelu i na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych jest dziś bliźniaczo podobna do sytuacji czarnej społeczności w RPA w okresie reżimu segregacji. Wierzymy, że podobnie jak wtedy, także i teraz bojkot będzie pokojowym środkiem, który pozwoli na zakończenie dyskryminacji i instytucjonalnego rasizmu.

W związku z tym apelujemy do Was, abyście zrezygnowały ze współpracy z izraelską ambasadą, stając po stronie praw człowieka, a nie brutalnego reżimu, notorycznie łamiącego prawa człowieka, w tym prawa kobiet.

Redakcja portalu Palestyna24.pl

Kampania Solidarności z Palestyną

Przypisy:

i     http://www.aljazeera.com/news/2016/06/israel-prosecutes-palestinian-poet-youtube-poem-160619085525624.html

ii     http://palestyna24.pl/wladze-izraelskie-uniemozliwiaja-chorej-na-raka-palestynce-opuszczenie-gazy-na-badania-medyczne/

iii     http://www.btselem.org/video/20170215_gaza_prog_helps_cancer_patients

iv   http://www.btselem.org/firearms/20170404_killing_of_siham_nimer, http://www.btselem.org/firearms/20160705_killing_of_sarah_hajuj, https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/palestinian-woman-shot-checkpoint, https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/palestinian-woman-shot-dead-checkpoint

v     http://www.btselem.org/beating_and_abuse/20170315_bp_assault_women_and_girls_in_sair

vi     Działające w Izraelu Centrum Prawne na rzecz Praw Arabskiej Mniejszości w Izraelu Adalah wskazuje, że istnieje 50 aktów prawnych, które pośrednio lub bezpośrednio dyskryminują obywateli i obywatelki Izraela palestyńskiego pochodzenia: https://www.adalah.org/en/law/index

vii     Izraelska organizacja broniąca praw człowieka B’Tselem podsumowuje sytuację na Zachodnim Brzegu określeniem “dwie populacje – dwa reżimy prawne”: http://www.btselem.org/download/201406_47_year_long_temporary_occupation_eng.pdf

viii     http://www.btselem.org/gaza_strip