Organizacja Narodów Zjednoczonych przekazuje szczegółowe informacje na temat palestyńskich dzieci, pozostawiając Izrael poza tzw. czarną listą

Organizacja Narodów Zjednoczonych przekazuje szczegółowe informacje na temat palestyńskich dzieci, pozostawiając Izrael poza tzw. czarną listą

Liczba palestyńskich dzieci zabitych w 2014 roku była trzecią najwyższą ze wszystkich badanych przez ONZ, zaraz po Iraku oraz Afganistanie. Prawdopodobnie w rezultacie politycznej presji, Izrael i Hamas nie zostały umieszczone na ONZ­-towskiej liście państw oraz organizacji naruszających prawa dzieci.

Zdjęcie przedstawiające palestyńskiego chłopca z twarzą pokrytą pyłem, siedzącego przy nowo wybudowanym obozie w miejscowości Khuza, w którym metalowe kontenery stanowią schronienie dla wysiedlonych mieszkańców, wschodnia część Strefy Gazy, 9 listopada, 2014 r. (zdjęcie: Activestills)

Sekretarz Generalny ONZ – Ban Ki-moon w ostatniej chwili postanowił nie umieszczać Izraela na przygotowywanej przez ONZ corocznej liście państw oraz organizacji naruszających prawa dzieci podczas konfliktów zbrojnych. Według doniesień, Ban Ki-moon skreślił Izrael z listy stanowiącej podstawę dla aneksu Raportu Sekretarza Generalnego o Dzieciach oraz Konfliktach Zbrojnych (CAAC), na skutek presji dyplomatycznej zastosowanej przez Stany Zjednoczone, włączając w to ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych– Samantę Power.

Leila Zerrougi, specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. dzieci i konfliktów zbrojnych zaleciła wpisanie Izraela na listę powyższego aneksu oraz usuniętego z niej również Hamasu.

Wcześniejsza kopia raportu opracowanego przez pozarządową organizację Defence for Children International – Palestine (DCIP), wyszczególnia katastrofalną cenę poniesioną przez dzieci w roku 2014 jako rezultat konfliktu pomiędzy Palestyną a Izraelem. Łącznie 561 dzieci zostało zabitych ciągu jednego roku, w tym 556 straciło życie podczas wojny w Gazie. Zgodnie z raportem, podczas trwającego 50 dni konfliktu rannych zostało prawie 3 tys. palestyńskich dzieci, z czego około tysiąc do końca życia będzie borykać się z niepełnosprawnością. Dokument ONZ wspomina również o kryzysie zdrowia psychicznego dotykającym dzieci z Gazy w następstwie toczącej się ostatnio wojny. Problem pogłębiają również dramatyczne nastroje społeczne związane z poprzednimi atakami na Strefę Gazy oraz trwającym obecnie oblężeniem.

Raport porusza również kwestię ataków na szkoły w Gazie w 2014 roku, odnotowując zniszczenie przynajmniej 262 szkół w wyniku Izraelskich ataków z powietrza podczas ubiegłorocznej wojny, włączając w to trzy szkoły publiczne zdewastowane w całości oraz 23 „poważnie uszkodzone”. Raport wspomina również o dewastacji 274 przedszkoli.

Palestyńska dziewczynka płacze po izraelskim ataku na szkołę podstawową w Beit Hanoun, szpital Kamal Edwan, Jabalyia, Strefa Gazy, 24 lipca. Szkoła stanowiła schronienie dla 800 osób. Atak pozbawił życia przynajmniej 17 z nich, a liczbę rannych szacuje się na około 200 spośród przebywających tam wysiedlonych cywili. (zdjęcie: Anne Paq/Activestills)

Na skutek izraelskich ataków militarnych na używane jako schrony szkoły prowadzone przez Agencję Narodów Zjednoczonych ds Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), zabitych zostało szesnaścioro dzieci. Same te ataki – przeprowadzone pomimo dostarczania dwa razy dziennie przez ONZ dokładnych współrzędnych szkół władzom izraelskim, włączając w to informację o tym, że budynki te stanowiły schronienie w razie nagłych wypadków – były wystarczającym powodem do umieszczenia Izraela na liście ONZ, oświadczył Brad Parker, prawnik DCIP. Takie ataki, jeśli zostały przeprowadzane umyślnie lub lekkomyślnie, mogą stanowić zbrodnie wojenne.

Rzecznik Generalny Izraelskiej Armii (MAG) przyczynił się do wszczęcia śledztwa w sprawie ataku na szkołę UNRWA w Beit Hanoun, pełniącej funkcję schroniska w czasie ataku, w którego wyniku zginęło 15 cywili. Śledztwo to jest obecnie w toku.

Jednakże zaklasyfikowanie tego rodzaju ataków przez MAG jako „wyjątkowe incydenty” znacząco ogranicza możliwość określenia tych bezprawnych ataków przeprowadzonych przez siły Izraela podczas wojny w Gazie jako odzwierciedlenie oficjalnej polityki tego państwa. Taka klasyfikacja skłania się raczej ku tezom o pojedynczych akcjach przeprowadzonych przez indywidualne osoby naruszające zasady działań wojennych oraz prawa wojennego. Ta kwestia została również poruszona w raporcie Ban Ki-moon’a.

Wychodząc poza terytorium Strefy Gazy, raport obejmuje również kwestię ogromnej liczby rannych dzieci na Zachodnim Brzegu, spowodowanej przez izraelskie siły bezpieczeństwa. Szacuje się, że tylko w 2014 roku rannych zostało tam 1,218 dzieci, w tym ponad połowa w wieku poniżej 12 lat. Przy użyciu ostrej amunicji zabitych zostało 11 dzieci, a 231 zostało rannych, włączając w to dwóch nastolatków śmiertelnie postrzelonych podczas protestu w Dzień Nakby w miejscowości Beitunia. Dodatkowe ofiary śmiertelne spowodowały pociski zakończone gąbką (pociski te spowodowały również wiele przypadków poważnych obrażeń wśród dzieci od ostatniego lata).

Raport przytacza również przypadki nieustających aresztów, wtrącania palestyńskich dzieci do izraelskich więzień wojskowych oraz procesów przed sądami wojskowymi. Średnio każdego miesiąca w 2014 roku w wojskowych więzieniach przetrzymywano 188 dzieci, które musiały stawić czoło niewłaściwemu traktowaniu przez izraelskie siły bezpieczeństwa, włączając w to bezpodstawne i nieuzasadnione ataki fizyczne. Raport odnosi się również do programu pilotażowego wprowadzonego w lutym 2015 roku, który ma na celu zminimalizowanie nocnych aresztów dzieci, nie wspominając już o tym, że program został już zawieszony (według organizacji Military Court Watch, monitorującej traktowanie uwięzionych dzieci,ostatecznie program doprowadził jedynie do 5-procentowej redukcji nocnych aresztów).

Palestyńskie dziecko wspinające się po rumowisku wyburzonego meczetu w Khirbet Twaiel, Zachodni Brzeg, 30 kwietnia, 2014 r. (zdjęcie: Ahmad al.-Bazz/Activestills.org)

Wnioski Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moon’a dotyczące izraelskich przypadków naruszania praw dzieci w Palestynie zawierają dwie znaczące statystyki: po pierwsze liczba palestyńskich dzieci zamordowanych w 2014 roku była trzecią najwyższą ze wszystkich sytuacji monitorowanych przez ONZ, zaraz po Afganistanie i Iraku, lecz przed Syrią i Darfourem. Po drugie „liczba szkół zniszczonych lub zdewastowanych w Autonomii Palestyńskiej (przynajmniej 543) była najwyższą zanotowaną liczbą ze wszystkich podobnych zdarzeń w 2014 roku.

Wszystkie te liczby pozwalają zakwestionować decyzję Ban Ki-moon’a o usunięciu Izraela z aneksu do wspomnianego wyżej raportu. W efekcie jego wnioski plasują Izrael na równi z innymi państwami i grupami, które zostały tam wymienione. W końcowym oświadczeniu raportu Sekretarz Generalny ONZ wzywa Izrael do przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego przypadków naruszeń praw dzieci przez to państwo. Jak oświadczyły organizacje działające na rzecz praw człowieka, proces ten nie zdołał jak dotąd przynieść sprawiedliwości dla ofiar izraelskich operacji militarnych.

Palestyński Ambasador przy ONZ, Dr Riyad Mansour skrytykował we wtorek ONZ za ciągłe przyznawanie państwu Izrael immunitetu na szczeblu międzynarodowym, mówiąc przy tym o nadmiernej presji dyplomatycznej jako głównej przyczynie decyzji Ban Ki-moon’a. Waszyngton, przed głosowaniem w Kongresie na temat porozumienia nuklearnego z Iranem, prawdopodobnie przedsięwziął dodatkowe środki zapobiegawcze, aby chronić Izrael w ONZ.

Izrael jest sygnatariuszem Konwencji Praw Dziecka ONZ, którą ratyfikował w 1991 roku.

Tłumaczenie: Katarzyna Chojnacka

Źródło: 972mag.com