Oświadczenie palestyńskiej społeczności w Polsce w związku z 67 Rocznicą Al-Nakby – Dnia Katastrofy Narodu Palestyńskiego

Oświadczenie palestyńskiej społeczności w Polsce w związku z  67 Rocznicą Al-Nakby – Dnia Katastrofy Narodu Palestyńskiego

15 maja każdego roku Palestyńczycy upamiętniają Al-Nakbę, czyli rozpoczęcie okupacji ponad 80% historycznego terytorium Palestyny, co było wynikiem ogłoszenia przez ruch syjonistyczny powstania “Państwa Izrael”. Izrael powstał jednostronnie, bez zgody stanowiącej zdecydowaną większość miejscowej ludności arabskiej, proklamowanie nastąpiło przy wsparciu władz Brytyjskich, które sprawowały mandat nad Palestyną przez 28 lat od 1920 roku.

Dziś obchodzimy już 67. rocznicę Dnia Katastrofy – Al-Nakba, a nasz naród wciąż cierpi z powodu syjonistycznej, tyrańskiej i rasistowskiej izraelskiej okupacji. Jest to wyjątkowo okrutna okupacja, Izrael dokonał i wciąż dokonuje masakry na arabskiej populacji Palestyny w celu jej sterroryzowania i eksterminacji. Przykładem tych działań są masakry w Dajr Jasin, Sabra i Szatila, a także ostatni atak militarny na Strefę Gazy w 2014 roku, w którym według ONZ zginęło ponad 2220 mieszkańców Gazy w tym ponad 559 dzieci .

Cały świat stoi bezradnie i bezsilnie patrzy na tragedię narodu palestyńskiego, który od dziesiątek lat nie może uzyskać nawet skromnej części swoich praw, pomimo że ONZ ogłosiło w tej sprawie kilka rezolucji.

Rezolucje ONZ dotyczyły prawa powrotu palestyńskich uchodźców do swoich domów, prawa do samostanowienia oraz utworzenia własnego państwa palestyńskiego. Najważniejsze rezolucje to m.in.: rezolucja o numerze 181, 194, 242 oraz 338. Każda z nich mówi o wycofaniu izraelskich wojsk z terenów zajętych po wojnie sześciodniowej z 1967 r. i wycofaniu wszystkich żądań sprzed tej wojny. Rezolucje mówią również o swobodnym powrocie palestyńskich uchodźców do swoich domów i odzyskania swojej własności. Izrael, który jest wspierany przez Stany Zjednoczone nie przyjmuje się rezolucjami ONZ ani losem Palestyńczyków i wciąż sprawia ból naszemu narodowi, systematycznie i celowo popełnia zbrodnie wojenne i czystki etniczne na Palestyńczykach, które stanowią jawne naruszanie prawa międzynarodowego i konwencji genewskich z 1949 r.

Naród palestyński cierpiał i wciąż cierpi przez codzienne naruszanie podstawowych praw człowieka. Palestyńczykom konfiskowane są ziemie oraz ich własność, dochodzi do licznych bezprawnych i brutalnych aresztowań, wyburza się ich domy, a dzieci nawet w drodze do szkoły są atakowane. Ludność, całe miasta i miejscowości są od siebie odseparowywane, czego przykładem jest mur apartheidu, który dzieli terytorium okupowane na małe części rozdzielone punktami granicznymi. Na punktach kontrolnych dochodzi do codziennego upokarzania Palestyńczyków poddawanych kontrolom osobistym i poniżaniu przez okupacyjne wojska Izraela.

Z tego powodu, wzywamy wszystkie państwa świata, organy międzynarodowe i siły pokojowe, aby jednoznacznie potępiły agresję Izraela wobec naszej ludności, zmusiły go do przestrzegania prawa międzynarodowego, ukarały osoby odpowiedzialne za wszystkie masakry na Palestyńczykach. Jednocześnie chcemy, aby te organizacje i państwa pomogły w powstaniu i tworzeniu państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. Chcemy, aby społeczność międzynarodowa wspomogła uchodźców, aby mogli powrócić na swoje ziemię i odzyskać swoją zagrabioną własność, aby Palestyńczycy mogli po latach cierpień godnie żyć, bez strachu o swoją przyszłość oraz przyszłość swoich dzieci.

Chwała naszym męczennikom.

Wolność naszym więźniom.

Zdrowia rannym cywilom i wojownikom.

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Palestyńczyków Polskich