Parlament Europejski przyjął rezolucje popierającą uznanie Palestyny

Parlament Europejski przyjął rezolucje popierającą uznanie Palestyny

W grudniu Parlament Europejski przyjął symboliczną rezolucję w sprawie uznania państwa palestyńskiego, popierając „co do zasady uznanie państwowości palestyńskiej oraz rozwiązanie dwupaństwowe”.

W głosowaniu, które odbyło się w zeszłym miesiącu, 498 posłów Parlamentu Europejskiego opowiedziało się za przyjęciem rezolucji, 88 przeciw a 111 wstrzymało się od głosu.

A jak glosowali polscy europosłowie?

 

Glosy za:

Michal Boni (PO)

Jerzy Buzek (PO)

Lidia Geringer d’Oedenberg – bezpartyjna

Adam Gierek (Unia Pracy)

Andrzej Grzyb (PSL)

Krzysztof Hetman (PSL)

Danuta Hubner (PO)

Danuta Jazlowiecka (PO)

Jaroslaw Kalinowski (PSL)

Agnieszka Kozlowska Rajewicz (PO)

Barbara Kudrycka (PO)

Janusz Lewandowski (PO)

Boguslaw Liberadzki (SLD)

Jan Olbrycht (PO)

Julia Pitera (PO)

Marek Plura (PO)

Dariusz Rosati (PO)

Jacek Syriusz Wolski (PO)

Czeslaw Adam Siekierski (PSL)

Adam Szejnfeld (PO)

Jaroslaw Walesa (PO)

Bogdan Wenta (PO)

Bogdan Zdrojewski (PO)

Janusz Zemke (SLD)

Tadeusz Zwiefka (PO)

Elzbieta Lukaciejewska (PO)

Krystyna Lybacka (SLD)

 

Glosy przeciw:

Ryszard Czarnecki (PiS)

Andrzej Duda (PiS)

Anna Fotyga (PiS)

Dawid Jackiewicz (PiS)

Marek Jurek (Prawica RP)

Karol Karski (PiS)

Zdzislaw Krasnodebski – bezpartyjny

Tomasz Poreba (PiS)

Kosma Zlotowski (PiS)

 

Wstrzymali się :

Beata Gosiewska (PiS)

Marek Grobarczyk (PiS)

Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz (KNP)

Janusz Korwin Mikke (KNP)

Zbigniew Kuzmiuk (PiS)

Ryszard Legutko (PiS)

Michal Marusik (Kongres Nowej Prawicy)

Stanislaw Ozog (PiS)

Boleslaw Piecha (PiS)

Kazimierz Ujazdowski (PiS)

Jadwiga Wisniewska (PiS)

Janusz Wojciechowki (PiS)

Stanislaw Zoltek (Kongres Nowej Prawicy)