7 faktów o Strefie Gazy

7 faktów o Strefie Gazy

1. Blokada Gazy trwa od 2007 r.

Granice lądowe i morskie Gazy pozostają zamknięte w wyniku politycznych decyzji Izraela i Egiptu. Izrael ustanowił także obszary zakazu wstępu na 17% terenu Strefy Gazy (tzw. strefa buforowa) i na 85% jej wód terytorialnych, gdzie rolnicy i rybacy znajdują się pod ostrzałem izraelskich sił zbrojnych. Podczas Izraelskich bombardowań ludność Strefy Gazy znajduje się pod oblężeniem – bez możliwości opuszczenia atakowanego obszaru. W przeciwieństwie do innych stref konfliktu na całym świecie, ludzie w Gazie zostali pozbawieni możliwości ucieczki. Ze względu na blokadę dostaw środków medycznych przez Izrael ranni nie mogą uzyskać dostępu do niezbędnej opieki medycznej. Niszczonych domów i infrastruktury nie można odbudować ponieważ Izrael blokuje wwóz materiałów budowlanych do Gazy jednocześnie niszcząc składy tych materiałów wewnątrz Strefy. W wyniku blokady ludność Gazy nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb – cierpi z ubóstwa, bezrobocia, niedożywienia.

2. Blokada jest formą kary zbiorowej

Blokadę nałożono na jej mieszkańców po tym jak w demokratycznych wyborach do palestyńskiego parlamentu zwyciężył Hamas. Blokada Strefy Gazy jest zatem formą kary zbiorowej zakazanej przez art. 33 IV Konwencji Genewskiej.

3. Większość ofiar to cywile

Jak podaje ONZ (20.07.2014) co najmniej 70% ofiar izraelskiej operacji Protective Edge to cywile. Od rozpoczęcia obecnego izraelskiego ataku na Strefę Gazy zginęło 376 Palestyńczyków, w tym 83 dzieci i 36 kobiet; ponad 2,268 osób zostało rannych, zniszczono ponad 1500 palestyńskich domów; co najmniej 72 tys. dzieci wymaga specjalistycznej opieki psychologicznej w wyniku śmierci ich członków rodziny, kalectwa lub zbombardowania ich domu. 20 lipca, wciągu jednej nocy zginęło 80 osób w tym 69 w jednej tylko niewielkiej dzielnicy Szedżaja. Opinią publiczną wstrząsnęło zabicie czwórki rodzeństwa grającego w piłkę na plaży.

4. Brak wody i prądu

W wyniku bombardowań zniszczono 50% infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co grozi klęską humanitarną. Jeszcze przed obecnymi atakami ok. 90% wody z kranów w Gazie nie nadawało się do picia, obecnie 900 tys. ludzi nie ma jej wcale. Wojsko izraelskie niszczy także sieci energetyczne, a 80% populacji Gazy w obecnej sytuacji ma prąd zaledwie 4 godziny dziennie.

5. Bombardowanie szkół i szpitali

Jak podaje ONZ w czasie trwającej ofensywy izraelskie wojsko zbombardowało ok. 85 szkół, w tym blisko połowa to szkoły prowadzone przez ONZ, 18 ośrodków zdrowia i szpitali, m.in. ośrodek dla niepełnosprawnych. Zbombardowano również największy stadion w Gazie, liczne kawiarnie i parki.

6. Asymetria konfliktu – okupacja i kolonizacja

Izraelska okupacja Gazy oraz Zachodniego Brzegu wraz z Jerozolimą Wschodnią trwa od 1967 r. Palestyńczycy nie posiadają własnego państwa ani armii. Na Zachodnim Brzegu rozbudowywane są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego (art. 49 IV Konwencji Genewskiej) osiedla izraelskie oraz system łączących je dróg, po których Palestyńczykom nie wolno się poruszać. Izrael buduje tam także mur separacyjny anektując ok. 10% terytorium okupowanego. Ludność palestyńska została zamknięta w enklawach odizolowanych od świata i siebie nawzajem, co paraliżuje komunikację i wymianę ekonomiczną między nimi, zrywa więzi społeczne, blokuje dostęp do edukacji i kultury. Powszechną praktyką są tzw. „areszty administracyjne” – bez procesu czy postawienia zarzutów. Co roku aresztowanych jest ok. 700 dzieci. Na 60% tego co w Polsce zwykło się określać terminem Autonomia Palestyńska, Palestyńczykom zakazano budowy domów. Wyburza się tam zarówno budynki mieszkalne, jak i szkoły czy studnie. Od początku okupacji władze izraelskie wyburzyły ok. 25 tys. obiektów palestyńskich.

7. Sprawiedliwe zawieszenie broni

Sprawiedliwe zawieszenie broni musi pociągnąć za sobą zakończenie nielegalnej blokady i otwarcie granic Strefy Gazy. Powinno także uwzględniać prawa zbiorowe i indywidualne ludności Gazy z prawem do bezpieczeństwa i obrony włącznie. Winno wreszcie uznać polityczną podmiotowość Gazańczyków.

Przyjdź zaprotestować! WARSZAWA SOLIDARNA ZE STREFĄ GAZY

Piątek 25.07.2014, godz. 16.00, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3

Źródła: www.ochaopt.org, www.btselem.org, www.icahd.org