ONZ oskarża Izrael o torturowanie palestyńskich dzieci

ONZ oskarża Izrael o torturowanie palestyńskich dzieci

W czwartek 20 czerwca b.r ONZ oskarżył Izrael o maltretowanie palestyńskich dzieci, w tym torturowanie oraz wykorzystywanie jako żywe tarcze.

Komitet ONZ ds. Praw Dziecka oświadczył, że palestyńskim dzieciom w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, przejętym przez Izrael w wyniku wojny z 1967 roku, rutynowo odmawia się rejestracji ich narodzin i dostępu do opieki zdrowotnej, szkół na odpowiednim poziomie, oraz czystej wody.

W raporcie stwierdzono, że „Dzieci palestyńskie zatrzymane przez izraelską armię i policję regularnie są obiektem poniżającego traktowania, a często – tortur; przesłuchiwane są po hebrajsku, w języku, którego nie rozumieją, i podpisują zeznania po hebrajsku po to, by je zwolniono – napisał Komitet.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela oświadczyło, że zareagowało na raport przygotowany w marcu przez UNICEF  – ONZ-towską agencję ds. dzieci, , na temat złego traktowania palestyńskich nieletnich i wyraziło wątpliwość, czy dochodzenie komisji ONZ porusza nowe sprawy.

Według raportu w konflikcie izraelsko-palestyńskim po obu stronach dzieci giną i zostają ranne, jednak liczba ofiar jest większa wśród Palestyńczyków. W ciągu dekady od 2002 roku około 7 tys. dzieci palestyńskich w wieku od 9-17 lat było zatrzymanych, przesłuchiwanych i przetrzymywanych. Większość z nich oskarżona została o rzucanie kamieniami w izraelskie siły bezpieczeństwa, za co grozi kara do 20 lat więzienia. Żołnierze izraelscy potwierdzają, że zatrzymania często są arbitralne.

Komitet oświadczył, że na obszarze Autonomii Palestyńskiej (w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu) zazwyczaj odmawia się rejestracji urodzin dzieci palestyńskich, dostępu dla nich do opieki zdrowotnej, czystej wody i szkół na odpowiednim poziomie, a że Izrael „uporczywie odmawia” odpowiedzi na prośby o dane na temat dzieci na terytoriach palestyńskich i Wzgórzach Golan od ostatniej kontroli w roku 2002.

W okresie od stycznia 2010 do marca 2013 roku odnotowano czternaście przypadków używania dzieci palestyńskich jako żywych tarcz i informatorów. Dzieci wpuszczano do potencjalnie niebezpiecznych budynków, zanim weszli tam żołnierze, albo ustawiano przed samochodami wojskowymi, by nie rzucano w nie kamieniami.

„Nieproporcjonalność”

„W okresie sprawozdawczym setki palestyńskich dzieci zostało zabitych, a tysiące rannych w wyniku działalności militarnej państwa strony, zwłaszcza w Strefie Gazy, w której państwo strona przystąpiła do (przeprowadzenia) ataków z powietrza i morza na gęsto zaludnionych obszarach o znacznej obecności dzieci, a więc z pominięciem zasady proporcjonalności i rozróżnienia”,
– stwierdza raport.

„Prawie wszystkie przypadki wykorzystywania dzieci jako żywych tarcz, oraz jako informatorów pozostały bezkarne, a żołnierze skazani za wycelowanie broni w dziewięcioletnie dziecko, wymuszając przeszukanie torby podejrzanej o zawieranie materiałów wybuchowych, otrzymali tylko wyrok w zawieszeniu na trzy miesiące i zostali zdegradowani”, stwierdzono w raporcie.

„Długotrwała i nielegalna okupacja” palestyńskiego terytorium i Wzgórz Golan, kontynuacja „bezprawnej” ekspansji nielegalnych osiedli, budowa muru separacyjnego na Zachodnim Brzegu, konfiskata ziemi i niszczenie domów oraz źródeł utrzymania „stanowią poważne i ciągłe naruszanie praw dzieci palestyńskich i ich rodzin”.

W marcu, Palmor, rzecznik MSZ Izraela, oświadczył, że urzędnicy z ministerstwa oraz wojsko podjęły współpracę z UNICEF-em w pracach nad raportem, w celu poprawy traktowania palestyńskich nieletnich przebywających w areszcie.

Izrael zbada wnioski i będzie dążyć do ich realizacji za pośrednictwem stałej współpracy z organizacją UNICEF, której prace wysoko cenimy i szanujemy”, oświadczył w odpowiedzi na raport UNICEF – u

Źródło: Reuters

oprac. DM