Przymusowe eksmisje i wyburzenia na Zachodnim Brzegu w 2012 r.

Przymusowe eksmisje i wyburzenia na Zachodnim Brzegu w 2012 r.

Liczba przymusowych eksmisji, wyburzeń oraz wysiedleń ludności Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu w 2012 r przybrała podobne rozmiary jak w roku poprzednim. Ogółem na Zachodnim Brzegu władze Izraela wyburzyły ponad 600 obiektów palestyńskich, w tym 189 domów mieszkalnych. W wielu przypadkach wyburzenia związane były z eksmisjami i przesiedleniami, które objęły 880 Palestyńczyków, w tym ponad połowę stanowiły dzieci (468 osób) w wieku od kilku miesięcy do 18 lat. Ponadto, 4102 osoby odczuły skutki tych działań. Zniszczone zostały np. zagrody dla zwierząt, cysterny z wodą, drogi oraz inne obiekty związane z miejscem zamieszkania tych osób.

Porównując dane z lat 2011 i 2012, widzimy, że są one bardzo podobne: liczba zniszczonych obiektów: 604 (2012 r.) i 613 (2011 r.) oraz liczba osób ponoszących konsekwencje tych działań: 4102 i 4143. Pozytywną rzeczą jest spadek liczby przesiedlonych osób (z 1094 do 886, w przybliżeniu 19%), np. tych, które straciły swoje domostwa. Jednakże, z perspektywy czasu,  liczba zniszczonych obiektów oraz przesiedlonych ludzi wyraźnie wzrasta, osiągając najwyższą wartość w 2011 r. Obrazują to poniższe zestawienia.

WYKRES 1: Wyburzenia i wysiedlenia 2008-2012

WYKRES 2: Wyburzenia i wysiedlenia 2008-2012 (średnia miesięczna)

Najwięcej wyburzeń (540 czyli około 89%) miało miejsce w Strefie C, z której wysiedlono 809 osób, w tym 441 dzieci. Za tę akcję, w większości przypadków, odpowiedzialność ponosi izraelska „Administracja Cywilna”, która sprawuje kontrolę nad okupowanym Zachodnim Brzegiem.

Pozostałe wyburzenia (64 czyli około 11%) miały miejsce w Jerozolimie Wschodniej. W ich wyniku wysiedlono 71 osób, w tym 27 dzieci. W 15 przypadkach wyburzeń dokonali sami Palestyńczycy, którzy taki nakaz dostali od władz Izraela. Pozostałymi wyburzeniami kierowały różne agendy izraelskiego rządu, jak Zarząd Miasta Jerozolimy oraz Israeli Nature and Park Authority. Warto odnotować, że w Jerozolimie Wschodniej liczba wyburzeń wzrosła z 42 do 64, co stanowi 52% wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Wzrosła również liczba osób odczuwających negatywne skutki tej polityki: w 2011 r. były to 203 osoby, rok później – 411. Liczba osób przesiedlonych w 2012 r. zaś nieznacznie spadła: z 88 do 71.

Nie tylko wyburzenia są przyczyną przesiedleń. Kilkaset osób zostało przesiedlonych np.: w wyniku eksmisji (także tych związanych z wyburzeniami), przemocy jakiej doznawali ze strony osadników izraelskich oraz szkoleń wojskowych prowadzonych na danych terenach.

 –   W 2012 r. w wyniku 4 różnych incydentów eksmitowano 22 Palestyńczyków, w tym 10 dzieci. W trakcie jednego z nich w Jerozolimie Wschodniej izraelscy osadnicy odebrali Palestyńczykom ziemię (Beit Hanina, Ras al Ahmud, At Tur i Jabal al Mukabber). Eksmisje poprzedzały niekończące się postępowania prawne związane ze sporami dotyczącymi prawa własności. Organizacje osadników twierdziły, iż dokonały zakupu domów palestyńskich oraz ziemi, na której one stały. Innym przypadkiem jest 5-osobowa rodzina palestyńska, która została przesiedlona z wioski Al Khalayleh. Wcześniej, izraelscy osadnicy ostrzelali ich dom, gdy ci pracowali na pobliskim polu.

–   W 2012 r. przesiedlono łącznie 230 rodzin palestyńskich, w większości zamieszkujących północną część Doliny Jordanu. Pretekstem do przesiedleń były szkolenia militarne prowadzone przez izraelską armię na danym obszarze. Największe natężenie przypadło na czerwiec, listopad oraz grudzień ubiegłego roku. Nie mamy dokładnych danych dotyczących liczby osób odczuwających negatywne skutki tej akcji, można jednak przypuszczać, iż było ich ponad 1000. Większość przesiedlonych rodzin wróciła do swoich domów po zakończeniu treningów wojskowych. Rodziny te jednak doświadczyły ogromnego stresu oraz szkód materialnych  jak zniszczenie pól czy infrastruktury.

Wiele rodzin zostało przesiedlonych z powodu planów budowy nielegalnych osiedli izraelskich, co wiązało się z wcześniejszymi wyburzeniami i ogólnymi szykanami. Mowa tu m.in. o kilku rodzinach w miejscowości Al Khalayleh, które opuściły ten region w listopadzie, wcześniej doświadczając co najmniej 3 wyburzeń.

Źródło: Displacement Working Group

Tłumaczenie KSK