Wieczór palestyński w Radomsku – fotorelacja

Wieczór palestyński w Radomsku – fotorelacja

29 marca w Radomsku odbył się wieczór palestyński. W trakcie spotkania pokazano reportaż „Strefa Gazy”,  nakręcony podczas pobytu konwoju humanitarnego w Strefie Gazy w listopadzie ubiegłego roku, w którym uczestniczyli parlamentarzyści i dziennikarze z całego świata (w tym również z Polski).

Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem Omara Farisa – prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich, Macieja Wieczorkowskiego, uczestnika konwoju humanitarnego do Strefy Gazy oraz Polki mieszkającej przez 5 lat w Strefie Gazy. Spotkanie zostało zorganizowane przez radnych miasta Radomska i Kampanię Solidarności z Palestyną.