Statystyki wyburzeń domów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych

Statystyki wyburzeń domów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych

Według informacji opublikowanych przez Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD – Israeli Committee Against House Demolitions) od 1967 roku na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych wyburzono co najmniej 24 813 Palestyńskich domów. Dane te pochodzą z dokumentów i raportów m.in Izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, władz Jerozolimy, administracji cywilnej, PCHR, OCHA, agend ONZ, palestyńskich i izraelskich organizacji praw człowieka, Amnesty International, Human Rights Watch oraz badań i dokumentów opracowanych przez ICAHD.

Rodzaje wyburzeń:

Wyburzenia karne obejmują wyburzenia domów jako karę w stosunku do ludzi zaangażowanych w konkretne akcje i działania. Do działań objętych karnym wyburzaniem należą wszystkie działania: od organizowania pokojowych akcji politycznych przeciwko okupacji po zamachy na izraelskich cywilów. Wyburzenia karne zamrożono chwilowo w 2005 roku, kiedy IDF (Izraelskie Siły Obronne) doszły do konkluzji, że wyburzenia te powodują zwiększenie liczby zamachów i gniew mieszkańców. Wyburzenia karne ponownie zaczęto stosować po 19 stycznia 2009 roku.W rzeczywistości stanowią one 8,5% wszystkich wyburzeń. Artykuł 33 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że „Żadna osoba nie może być ukarana za czyn, którego nie popełniła osobiście. Stosowanie kar zbiorowych oraz wszelkich innych środków zastraszania oraz terroryzowania ludności cywilnej jest zabronione”. Wyburzenia karne stanowią pogwałcenie tego artykułu.

Wyburzenia administracyjne:
obejmują rozbiórkę domów z powodu tzw „braku legalnego pozwolenia”. Przeprowadzane są przeważnie na obszarze C i w Jerozolimie Wschodniej, choć przed utworzeniem regionów A, B i C były przeprowadzane także w innych miejscach. Należy podkreślić, że w prawie wszystkich przypadkach Palestyńczycy budują swoje domy „nielegalnie”. Zdobycie pozwolenia na budowę jest praktycznie niemożliwe. Ponadto wyburzeniu podlegają również domy znajdujące się w obszarze B – położone w bliskim sąsiedztwie baz wojskowych lub dróg używanych przez wojsko i osadników izraelskich. Wyburzenia administracyjne stanowią ok 26% wszystkich wyburzeń. Artykuł 53 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że nie wolno niszczyć majątku ruchomego lub nieruchomego stanowiącego indywidualną lub wspólną własność osób prywatnych, państwa lub podmiotów prawa publicznego, organizacji społecznych i spółdzielczych, z wyjątkiem przypadków, w których wyburzenia te byłyby bezwzględnie konieczne dla przeprowadzenia operacji wojskowych. W związku z tym że w nakazach dotyczących wyburzeń administracyjnych, nie ma nawet wzmianki o działaniach wojskowych stanowią one jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego.

Wyburzenia wojskowe/Oczyszczanie terenu:
Obejmują wyburzenia domów przeprowadzone przez IDF (Israeli Defence Forces) w celu przeprowadzenia operacji militarnych, oczyszczenia danego terenu (z jakiegokolwiek powodu) lub w celu zabicia osoby poszukiwanej, co stanowi część izraelskiej strategii stosowania egzekucji pozasądowych. Wyburzenia te stanowią ok 65,5% wszystkich wyburzeń.W tym przypadku ma również ma zastosowanie art 53 Czwartej Konwencji Genewskiej. Samo wojsko izraelskie przyznaje ( w odniesieniu do Operacji „Płynny Ołów”), że ciężko jest uzasadnić praktykę masowego wyburzania domów.

Wyburzenia niezdefiniowane: ICAHD zbiera statystyki i informacje na temat statusu wszystkich wyburzeń przeprowadzonych w latach 1967-1982. Wstȩpne wyniki wskazują, że należą do nich wyburzenia wszystkich kategorii, ale przeważającą wiȩkszość stanowią wyburzenia wojskowe albo karne.

Rok Karne Administracyjne Wojskowe Nieokreślone Łącznie
1967 2,187 5,367 7,554
1968
1969
1970 191ii 191
1971 2,000iii 231 2,231
1972 35 35
1973 100 iv 34 134
1974 61 61
1975 77 77
1976 24 24
1977 1 1
1978 2 2
1979 18 18
1980 30 30
1981 24 24
1982 35 35
1983 12v 12
1984 2 2
1985 44 44
1986 49 49
1987 1vi 103vii 104
1988 164 423 587
1989 220 347 567
1990 204 102 306
1991 80 227 307
1992 33 160 193
1993 19 111 130
1994 4 149viii 153
1995 1 68 69
1996 11 157 168
1997 8 249 257
1998 180 180
1999 142 142
2000 59 2,781ix 4,747
2001 10 227
2002 251 319
2003 227 405
2004 177 291
2005 4 211 75 290
2006 146 256 402
2007 286 73 359
2008 291 79 377
2009 2x 271 4455xi 5,388
2010 232xii xiii 232
Total 1,523 5154 12,006 6,130 24,813

———————————————————————————————————————

 1. The Israel League for Human and Civil Rights (1970), “The United Nations Commission on the Israeli practices in the occupied territories.” Accessed 22 December 2008 via ttp://domino.un.org/. United Nations General Assembly (1967) “Report of the Secretary-General under General Assembly resolution 2252 (ES-V) and Security Council resolution 237 (1967).” Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. Abowd, Thomas Philip (2000) “The Moroccan Quarter: A History of the Present.” Jerusalem: Jerusalem Quarterly. Retrieved 25 September 2006 from http://www.jerusalemquarterly.org. Palestine Remembered (n. d.) “’Imwas”, “Bayt Nuba”, “Yalu”. Retrieved 25 September 2006 from  http://www.palestineremembered.com. This total does not include the numbers from the Jordan Valley villages of Nuseirat, Jiftlik, and Arajish, all of which were leveled, as those numbers are currently unavailable.
 2. United Nations General Assembly (1984) “Report of the Secretary-General, Living Conditions of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Territories.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. This is the source for all statistics on undefined demolitions between 1967 and 1982. In the actual report these are listed as punitive demolitions though a UN source states all demolitions were classified as “Collective Punishment.”
 3. Human Rights Watch (2004) Razing Rafah. New York: Human Rights Watch. Halper, Jeff (2005). Obstacles to Peace (2005) Jerusalem: PalMap. This number is from a mass demolition that took place in the Gaza Strip in August.
 4. UNISPAL (30 march 1979) Special Unit on Palestinian Rights bulletin no.3. Retrieved 9 November 2006 from http://www.domino.un.org. This is also cited in the 25 May 1984 document from the UN General Assembly, “Living conditions of the Palestinian people in the occupied Palestinian territories. Report of the Secretary-General.”
 5. Talmor, Ronny (1989) Demolition and Sealing of Houses as a Punitive Measure in the West Bank and Gaza Strip. During the Intifada. Jerusalem: B’Tselem. This report is the source for the data on punitive demolitions from 1983-86.
 6. B’Tselem (2005) “Statistics on demolition of houses as punishment 1987-2005.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. All the statistics on punitive house demolitions from 1987-2005 come from this.
 7. B’Tselem (2006) “Statistics on demolition of houses built without permits.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. All the statistics on administrative demolitions between 1987-1993 come from this.
 8. Margalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: IPCC. Margalit, Meir (2006). Personal communication with Dr. Margalit, field researcher for ICAHD. B’Tselem (2006) “Statistics on demolition of houses built without permits.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2005-2008). Weekly Humanitarian Briefings #s 86-240. ICAHD field work, All statistics about administrative house demolitions between 1994-2009 come from these sources.
 9. B’Tselem (2006) “Statistics on houses demolished for alleged military purposes.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2005-2008) Weekly Humanitarian Briefings #s 86-240.
 10. Demolition witnessed by ICAHD staff on 19 January 2009.
 11. All demolitions occurring during Cast Lead are listed in 2009, despite several hundred occurring just before the new year. http://www.sheltergaza.org:8080/ussd/
 12. Ongoing and subject to change.
 13. Will be updated in due time

źródło: ICAHD