Mapa okupowanej Palestyny – lata 1946 – 2000

Mapa okupowanej Palestyny – lata 1946 – 2000

1946 rok                           1947 r- podział Palestyny wg ONZ                      lata 1949-67                             2000 rok
zielony – tereny palestyńskie

biały – tereny żydowskie