Pilny apel ze strony palestyńskich związków zawodowych: Połóżmy kres wszelkiemu współudziałowi i zaprzestańmy zbrojenia Izraela

Pilny apel ze strony palestyńskich związków zawodowych: Połóżmy kres wszelkiemu współudziałowi i zaprzestańmy zbrojenia Izraela

16 października 2023 r

WEZWANIE DO DZIAŁANIA

Izrael zażądał ewakuacji 1,1 miliona Palestyńczyków z północnej części Gazy, narażając ich jednocześnie na ciągłe bombardowania. To bezwzględne posunięcie jest częścią izraelskiego planu, wspieranego przez niezachwiane wsparcie i aktywny udział Stanów Zjednoczonych oraz większości państw europejskich, mającego na celu dokonanie bezprecedensowych i ohydnych masakr na 2,3 mln Palestyńczyków w Strefie Gazy i całkowitej czystki etnicznej. Od soboty Izrael bezkrytycznie i intensywnie bombarduje Gazę oraz odcina paliwo, prąd, wodę, żywność i zaopatrzenie medyczne. Zabitych zostało do tej pory ponad 2700 Palestyńczyków – w tym 614 dzieci – zniszczono całe dzielnice, unicestwiając całe rodziny oraz raniąc ponad 10 tys. osób. Niektórzy eksperci prawa międzynarodowego zaczęli ostrzegać przed ludobójczymi aktami państwa Izrael.

W innych miejscach skrajnie prawicowy rząd Izraela rozdał ponad 10 tys. karabinów ekstremistycznym osadnikom na terenie historycznej Palestyny z 1948 r. oraz na okupowanym Zachodnim Brzegu, aby ułatwić im eskalację ataków i pogromów przeciwko Palestyńczykom. Izraelskie działania, masakry oraz retoryka wskazują na zamiar wprowadzenia w życie od dawna obiecywanej drugiej Nakby, starając się wysiedlić jak największa liczbę Palestyńczyków, tworząc przy tym „Nowy Bliski Wschód”, na którym Palestyńczycy żyliby w wiecznym zniewoleniu.

Odpowiedzią państw zachodnich było całkowite poparcie dla Państwa Izrael, bez nawet pobieżnego ukłonu w stronę prawa międzynarodowego. Wzmocniło to bezkarność Izraela, dając mu carte blanche na prowadzenie ludobójczej wojny bez żadnych ograniczeń. Oprócz wsparcia dyplomatycznego państwa zachodnie dostarczają Izraelowi broń, sankcjonując działalność izraelskich firm zbrojeniowych w swoich granicach.

W miarę jak Izrael eskaluje swoją kampanię wojskową, palestyńskie związki zawodowe wzywają swoich partnerów na arenie międzynarodowej i wszystkich ludzi sumienia, aby położyli kres wszelkim formom współudziału w zbrodniach Izraela – w pierwszej kolejności pilnie zaprzestając handlu bronią z Izraelem, a także wszelkiego finansowania oraz badań wojskowych. Nadszedł czas na działanie – życie Palestyńczyków wisi na włosku.

Tej nagłej, ludobójczej sytuacji można zapobiec jedynie poprzez masowy wzrost globalnej solidarności z narodem Palestyny, co może powstrzymać izraelską machinę wojenną. Potrzebujemy, abyście podjęli natychmiastowe działania – gdziekolwiek na świecie się znajdujecie – aby zapobiec zbrojeniu państwa izraelskiego i firm zaangażowanych w infrastrukturę oblężenia. Inspirujemy się wcześniejszymi mobilizacjami związków zawodowych we Włoszech, Afryce Południowej i Stanach Zjednoczonych oraz podobnymi międzynarodowymi mobilizacjami przeciwko włoskiej inwazji na Etiopię w latach trzydziestych XX wieku, faszystowskiej dyktaturze w Chile w latach siedemdziesiątych XX wieku oraz w innych miejscach, w których globalna solidarność ograniczyła zakres kolonialnej brutalności.

Wzywamy związki zawodowe w odpowiednich branżach do:

  1. Odmowy wytwarzania broni przeznaczonej dla Izraela.

  2. Odmowy transportu broni do Izraela.

  3. Przekazania wniosków w tej sprawie swoim związku zawodowym.

  4. Podjęcia działań przeciwko firmom współwinnym i zaangażowanym w brutalne i nielegalne oblężenie prowadzone przez Izrael, szczególnie jeśli mają one umowy z Twoją instytucją.

  5. Wywierania presji na rządy, aby zaprzestały wszelkiego handlu bronią z Izraelem, a w przypadku Stanów Zjednoczonych – także finansowania.

Kierujemy to wezwanie, dostrzegając próby zakazu i uciszania wszelkich form solidarności z narodem palestyńskim. Prosimy o zabranie głosu i podjęcie działań w obliczu niesprawiedliwości, tak jak to robiły w przeszłości związki zawodowe. Czynimy to wezwanie w przekonaniu, że walka o sprawiedliwość i wyzwolenie Palestyny nie jest walką zdeterminowaną wyłącznie regionalnie i globalnie. Jest to dźwignia wyzwolenia wszystkich wywłaszczonych i wyzyskiwanych ludzi na całym świecie.

Palestyńska Generalna Federacja Związków Zawodowych, Gaza.

Powszechny Związek Pracowników Służby Publicznej i Handlu

Powszechny Związek Pracowników Komunalnych

Powszechny Związek Pracowników Przedszkoli

Powszechny Związek Pracowników Petrochemii

Powszechny Związek Pracowników Rolnych

Związek Palestyńskich Komitetów Kobiet

Związek Pokoleniowy Pracowników Mediów i Druku

Palestyńska Generalna Federacja Związków Zawodowych (PGFTU)

Powszechny Związek Nauczycieli Palestyny

Powszechny Związek Kobiet Palestyńskich

Powszechny Związek Inżynierów Palestyńskich

Stowarzyszenie Księgowych Palestyny

Federacja Stowarzyszeń Zawodowych, w skład której wchodzą:

Palestyńskie Stowarzyszenie Stomatologiczne – Centrum Jerozolimskie

Stowarzyszenie Farmaceutów Palestyńskich – Centrum Jerozolimskie

Stowarzyszenie Medyczne – Centrum Jerozolimskie

Stowarzyszenie Inżynierów – Centrum Jerozolimskie

Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa – Centrum Jerozolimskie

Syndykat Weterynarzy – Centrum Jerozolimskie

Syndykat Dziennikarzy Palestyńskich

Palestyńskie Stowarzyszenie Adwokackie

Palestyńskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

Związek Pracowników Przedszkoli

Związek Pracowników Poczty Palestyńskiej

Federacja Związków Uniwersytetów Palestyńskich Profesorów i Pracowników

Generalna Federacja Niezależnych Związków Zawodowych, Palestyna

Palestyńska Nowa Federacja Związków Zawodowych

Palestyński Powszechny Związek Pisarzy

Związek Wykonawców Palestyny

Federacja Syndykatów Pracowników Służby Zdrowia