Interaktywna mapa Muru Separacyjnego: 10 lat od wydania opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – OCHA

Interaktywna mapa Muru Separacyjnego: 10 lat od wydania opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – OCHA

Źródło: OCHA