Apel do zespołu Motion Trio o odwołanie występu na Red Sea Jazz Festival w Izraelu

Apel do zespołu Motion Trio o odwołanie występu na Red Sea Jazz Festival w Izraelu

W związku z planami występu polskiego zespołu Motion Trio na Red Sea Jazz Festival w Izraelu zwracamy się z prośbą o wysyłanie poniższego apelu o odwołanie koncertu do członków zespołu na adresy:

marcin@akordeonus.com

annawojtarowicz@akordeonus.com.

Zachęcamy również do wysyłania apelu na stronie facebookowej zespołu

Treść listu:

———————————————————

Szanowne Motion Trio,

Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o rozważenie anulowania swojego udziału w festiwalu „Red Sea Jazz Festival”. Nasze głębokie zaniepokojenie wzbudza fakt, że wydarzenie kulturalne wykorzystywane jest w celu ukrycia izraelskiej polityki apartheidu.

Uważamy za swój obowiązek poinformowanie Państwa, że branie udziału w ww. festiwalu w sytuacji postępującej okupacji może być uznawane jako akt polityczny i wyrażenie poparcia dla izraelskiej polityki okupacji Palestyńczyków

Występowanie w Izraelu oznacza odrzucenie międzynarodowego bojkotu, a udział będzie interpretowany jako wotum zaufania dla izraelskiej polityki ucisku. To właśnie międzynarodowa polityka milczenia uprawiana przez rządy na całym świecie skłoniła Palestyńczyków do wystosowania apelu o bojkot Izraela, do czasu, kiedy kraj nie zacznie przestrzegać prawa międzynarodowego, w tym licznych rezolucji ONZ.

Kultura w tym wypadku traktowana jest jako narzędzie tuszowania przemocy, odwracania uwagi od łamania praw człowieka i obywatela, bezwzględnej okupacji, polityki apartheidu. Uważamy za nieetyczne branie udziału w przedsięwzięciach organizowanych, bądź współfinansowanych przez państwo Izrael, okupanta Palestyny, zważywszy na sam fakt okupacji, a zwłaszcza jej brutalny charakter oraz liczne pogwałcenia prawa międzynarodowego.

Red Sea Jazz Festival jest sponsorowany m.in. przez Izraelskie Ministerstwo Turystyki, które na swoich mapach oznaczyło 60 % Zachodniego Brzegu (okupowanego przez Izrael od 1967 r.) jako teren Izraela, naruszając tym samym prawo międzynarodowe (rezolucje ONZ). (http://mondoweiss.net/2012/11/israeli-ministry-of-tourism-map-annexes-over-60-of-the-west-bank.html)

Izraelskie Ministerstwo Kultury, które także sponsoruje ten festiwal potępiło apel artystów izraelskich z 2010 r., w którym odmówili oni występów w centrum kulturalnym znajdującym się na terenie nielegalnego osiedla izraelskiego Ariel na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych (Zachodni Brzeg). (http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=186854)

Inni sponsorzy jak np. Eilat Sea Port mają bezpośrednie powiązania z izraelskim rządem, który ponosi odpowiedzialność za łamanie praw ludności palestyńskiej na terenach okupowanych, pogwałcenia prawa międzynarodowego i praw człowieka (w tym m.in. IV Konwencji Genewskiej).

Powinni Państwo odmówić udziału w utrzymywaniu izraelskiej fasady normalności.

Pisząc te słowa jesteśmy pewni, że w kontaktach związanych z logistyką podróży, izraelscy gospodarze nie poinformowali Państwa, że niespełna 300 km na północ od miejsca wydarzenia na które zostali Państwo zaproszeni, 2,5 miliona Palestyńczyków żyje pod bezwzględną okupacją na Zachodnim Brzegu. Są oni otoczeni przez nielegalny mur apartheidu i regularnie nękani przez uzbrojonych żołnierzy. Ludzie Ci, żyjący pod izraelskim reżimem wojskowym nie będą mogli uczestniczyć w tym festiwalu, ponieważ Izrael uniemożliwia im swobodne poruszanie się nawet po terenie Zachodniego Brzegu. Nie mogą oni nawet marzyć o tym, aby odwiedzić Eliat. Setki stałych i arbitralnie ustanawianych punktów kontrolnych tworzonych wyłącznie dla Palestyńczyków skutecznie uniemożliwiają jakiekolwiek przemieszczanie się po ich własnej ziemi.

Swój występ w Red Sea Jazz Festival odwołali już Stanley Jordan i Andreas Oberg.

Bojkot kulturalny Izraela jako formę pokojowego sprzeciwu wobec łamania praw człowieka Palestyńczyków popiera wielu znanych i szanowanych twórców. Są wśród nich m.in. południowoafrykański arcybiskup Desmond Tutu – laureat pokojowej Nagrody Nobla, reżyserzy: Ken Loach i Jean-Luc Godard, a także muzycy: Roger Waters (Pink Floyd), The Pixies, Faithless, Elvis Costello, Macy Gray i Cassandra Wilson.

Apelujemy o uszanowanie rezolucji ONZ oraz aktów prawa międzynarodowego potępiających politykę państwa Izrael i odstąpienie od planowanego udziału w festiwalu.

Więcej informacji:

Amnesty International: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en

Raport Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów: http://kampania-palestyna.pl/index.php/2011/12/04/bez-domu-bez-ojczyzny-czystki-etniczne-w-jerozolimie-wschodniej/

Raport Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) dot. wpływu polityki osadnictwa na życie Palestyńczyków:   http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_December_2012_english.pdf

Raport Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) dot. wpływu muru separacyjnego na życie Palestyńczyków:   http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2012_english.pdf

Roczny raport dot. praw człowieka na terytoriach okupowanych izraelskiej organizacji praw człowieka B’tselem: http://www.btselem.org/annual_report_2011

z poważaniem,