Oświadcznie Poseł Małgorzaty Gosiewskiej ws. wyburzeń domów palestyńskich

Oświadcznie Poseł Małgorzaty Gosiewskiej ws. wyburzeń domów palestyńskich

Oświadczenie wygłoszone na 25. Posiedzeniu Sejmu w dniu 9.11.2012

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

W czwartek 1 listopada władze Izraela po raz  szósty wyburzyły dom Beit Arabiya położony na wzgórzu Anata koło Jerozolimy,  na Zachodnim Brzegu. Dom ten po piątym z kolei wyburzeniu przez Izrael został  odbudowany wspólnymi siłami przez Izraelczyków, Palestyńczyków oraz działaczy  praw człowieka z całego świata, w tym z Polski. Miał stanowić symbol  współpracy i końca masowych wyburzeń palestyńskich domów.

Mieszkańcy domu – Arabiya i Salim wraz z siedmiorgiem dzieci – uczynili z  Beit Arabiya Centrum Pokoju poświęcone pamięci Rachel Corrie i Nuhy Sweidan,  dwóch kobiet (Amerykanki i Palestynki), które zginęły, stawiając czynny opór  polityce wyburzeń domów w Strefie Gazy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat  Centrum Pokoju odwiedziły setki osób, a Beit Arabiya stanowiła bazę dla  corocznych letnich obozów odbudowy ICAHD, podczas których odbudowano 186  wyburzonych palestyńskich domów.

Przypomnę, że pomimo protestów organizacji międzynarodowych w rekordowym 2011  r. władze Izraela wyburzyły 622 palestyńskie budowle, z czego 36% (222  budowle) stanowiły domy rodzinne. Ponad 1094 osoby pozbawiono dachu nad  głową.

W 2011 r. Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych  (CESCR) wezwał Izrael do niezwłocznego powstrzymania wyburzeń domów,  przymusowej eksmisji oraz odmowy przyznawania Palestyńczykom pozwoleń stałego  pobytu na palestyńskich terytoriach okupowanych oraz w Jerozolimie  Wschodniej. Apel ten został powtórzony przez Komitet ONZ ds. Likwidacji  Dyskryminacji Rasowej (CERD), który wezwał Izrael do zrewidowania swojej  polityki w celu zagwarantowania Palestyńczykom prawa dostępu do ziemi,  mieszkań, własności, zasobów naturalnych oraz zrezygnowania z wprowadzenia w  życie programu równowagi demograficznej w Jerozolimie oraz planu  zagospodarowania przestrzennego na pozostałym obszarze Zachodniego Brzegu.

Rok 2012 przyniósł jednak kolejne wyburzenia. Zniszczono 407 palestyńskich  budowli, w tym 140 domów rodzinnych. W konsekwencji tych działań wysiedlono  ponad 700 osób bez zapewnienia im możliwości alternatywnego schronienia oraz  odszkodowania.

Wszystkie te działania stanowią poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego, w  tym Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny, której  Izrael jest sygnatariuszem, jak również art. 8 Rzymskiego Statutu  Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Ponadto stosowana przez Izrael dyskryminacyjna polityka planowania i  zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia Palestyńczykom uzyskanie  pozwolenia na budowę domów. W ciągu ostatnich 10 lat Izrael odrzucił 94%  palestyńskich wniosków o pozwolenie na budowę. Bezpośrednią przyczyną  wysiedleń Palestyńczyków jest ekspansywna polityka izraelska oraz de facto  łamiąca prawo międzynarodowe aneksja ok. 60% terytoriów okupowanych (tzw.  obszaru C) i okupowanej Jerozolimy Wschodniej.

Prowadzona przez Izrael za pośrednictwem wyburzeń i wysiedleń czystka  etniczna stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, a także generuje  liczne społeczne oraz ekonomiczne zniszczenia wśród palestyńskich  społeczności. Szczególnie narażone są kobiety i dzieci, których edukacja  zostaje przerwana i które cierpią na zespół stresu pourazowego, depresję i  lęk.

Izraelski Komitet Przeciwko Wyburzeniom Domów ICAHD (The Israeli Committee  Against House Demolitions), który zgłosił się do mnie z prośbą o  przedstawienie Wysokiemu Sejmowi problemu, odpowiedzialnością za wyburzenie  Beit Arabiya, w którym mieściło się palestyńskie Centrum Pokoju, obarcza  izraelskich decydentów jako osobiście odpowiedzialnych za politykę i  praktyki, które mogą stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko  ludzkości.

Małgorzata Gosiewska

Materiał pochodzi ze strony posłanki http://www.malgorzatagosiewska.pl/?p=3973#more-3973