Oświadczenie w sprawie konwoju statków – Przerwać blokadę Strefy Gazy

Oświadczenie w sprawie konwoju statków –  Przerwać blokadę Strefy Gazy

W tym tygodniu z misją humanitarną wyruszył do Gazy konwój złożony z ośmiu statków,. przewożących materiały budowlane i pomoc medyczną niezbędną dla ludności cywilnej w Gazie. Pasażerowie statków są obrońcami praw człowieka i pracownikami wielu akcji humanitarnych. Zgodnie z procedurami wszystkie statki wcześniej poddano szczegółowej kontroli w portach, z których wyruszyły, żaden transport oraz osoby znajdujące się na pokładzie statków nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela,. Pomoc ma być dostarczona organizacjom humanitarnym w Gazie.

Dlatego z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy oświadczenie władz Izraela, grożące tej  flotylli użyciem siły, w celu jej przejęcia powstrzymania od dostarczenia pomocy humanitarnej. Całkowita blokada Strefy Gazy przez Izrael trwa już ponad 3 lata i oznacza coraz bardziej tragiczną sytuacje mieszkańców Gazy, o której mogliśmy się przekonać wspólnie z delegacją parlamentarzystów Europy podczas wizyty w Gazie w styczniu tego roku. Izrael jako siła okupacyjna w Strefie Gazy nie przestrzega Konwencji Genewskich, które nakładają na władze tego państwa ,obowiązek zapewnienia ludności cywilnej dostaw żywności i środków medycznych, oraz obowiązek utrzymania szpitali i innych służb medycznych „w miarę wszystkich swoich możliwości” (ar. art. 55 i 56 Czwartej Konwencji Genewskiej).

Wedle danych ONZ w trakcie Operacji” Płynny Ołów „przeprowadzonej w grudniu, 2008 r. i w styczniu 2009 r. wojska izraelskie uszkodziły bądź zniszczyły, co najmniej 11 000 domów, 105 fabryk, 20 szpitali i klinik oraz 159 szkół, uniwersytetów, przedszkoli i instytucji publicznych.
Około 51 800 mieszkańców Strefy Gazy zmuszonych było do emigracji, a blisko 20 000 do dziś pozostaje  bezdomnymi. Izrael nie podjął dosłownie żadnych działań na rzecz odbudowy infrastruktury Gazy. Stan zniszczeń wojennych w Strefie Gazy jest ogromny, niezmieniony od dnia zakończenia działań wojennych a sytuacja bytowa  ludności katastrofalna..

Władze Izraela zakazały również wwozu do Gazy ponad 2000 artykułów niezbędnych  dla ludności cywilnej, w tym materiałów budowlanych cementu, szkła, papieru, żelaza, ale również leków, w tym  onkologicznych, ,  mebli, , tkanin, środków higieny , soków owocowych a nawet zabawek dla dzieci.itp.
Była szefowa Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Karen Koning Abu Zajd, stwierdziła, że „bardzo niewiele dzieli Gazę od tego, aby stała się” pierwszym terytorium, rozmyślnie doprowadzonym do stanu skrajnej nędzy, za wiedzą, przyzwoleniem i – można rzec – poparciem społeczności międzynarodowej”.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy oraz pogwałcenie praw człowieka jest faktem, za który odpowiedzialność musi wziąć milcząca społeczność międzynarodowa. Czas na podjęcie wszelkich konkretnych działań  w sprawie zniesienia blokady w Gazie!

My, niżej podpisani, deklarujemy całkowite poparcie dla Flotylli Wolności, której działania mają za cel realizację zasad prawa międzynarodowego w związku z koniecznością obrony prawa mieszkańców Strefy Gazy do ich ludzkiej godności..

Domagamy się, aby wszystkie państwa wypełniały swoje zobowiązania wynikające z Czwartej Konwencji Genewskiej zapewniając przestrzeganie prawa międzynarodowego przez Izrael, w celu natychmiastowego zakończenia śmiercionośnej blokady Gazy.
Apelujemy również  o  powstrzymania władz Izraela od ataku na pokojowy konwój!

Osobami uczestniczącymi w akcjach pomocy są cywile, dlatego wszystkie strony konfliktu maja obowiązek je respektować i chronić.

Apelujemy, również  aby pracownikom humanitarnym i obrońcom praw człowieka płynącym w konwoju statków  zapewniono bezpieczne dotarcie do Strefy Gazy.

Europejska Kampania na rzecz zniesienia blokady Gazy

Jolanta Szczypińska – poseł na Sejm, przewodniczaca grupy polsko-palestynskiej

Piotr Cybulski – poseł na Sejm RP wiceprzewodniczący grupy polsko-palestynskiej

Zbigniew Kozak – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko-palestyńskiej

Henryk Milcarz – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko-palestyńskiej

Mirosława Masłowska – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko-palestynskiej

Omar Faris – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Palestyńczyków Polskich